/ wykonujemy płyty fundamentowe w całej Polsce oraz w Niemczech

Technologia

Płyta fundamentowa w Polsce wciąż traktowana jest jako rozwiązanie innowacyjne. Jednak w wielu krajach ten rodzaj fundamentu jest powszechnie stosowany.

Płyty fundamentowe firmy Brinkmann Bodenplatte są projektowane i wykonywane na podstawie niemieckiej technologii.

Nasz unikalny system konsekwentnie stawia na jakość i na wysokie parametry izolacyjne. Wszystkie elementy termoizolacyjne wykonane są z XPS.

Stosujemy beton min. C25/30 z włóknami DRAMIX 3D, co powoduje, że beton jest praktycznie wodoszczelny i nie występuje w jego przypadku efekt kapilarny pojawiający się podczas użycia zwykłego betonu, oraz zbrojeniem tradycyjnym.

Aktualne badanie fibrobetonu, przeprowadzone we współpracy z firmami Bekaert oraz Cemex, gwarantują wysoką jakość fibrobetonu oraz spełnienie wszystkich wymagań niemieckich i europejskich norm.

Trzy warstwy grubej folii, skuteczny system przeciwwysadzinowy oraz drenaż opaskowy gwarantują, iż fundamenty płytowe firmy Brinkmann Bodenplatte zapewniają bezpieczne i ciepłe posadowienie budynku na niemal wszystkich gruntach.

Rodzaje płyt fundamentowych

Nasza firma oferuje kilka rodzajów płyt fundamentowych. Należą do nich:

  • płyta fundamentowa izolowana;
  • płyta fundamentowa grzewczo-chłodząca, najczęściej nazywana po prostu płytą grzewczą;
  • oraz płyta fundamentowa nieizolowana, która polecana jest głównie do garażu i budynków gospodarczych.

Współczynniki przenikania ciepła dla płyt fundamentowych izolowanych XPS (Styrodur) przedstawiają się następująco:

Grubość izolacji pod płytą Współczynnik U W/m²K
brak izolacji na płycie
Współczynnik U W/m²K
10 cm izolacji na płycie
10 cm 0,187 W/m²K 0,122 W/m²K
20 cm 0,126 W/m²K 0,093 W/m²K
30 cm 0,093 W/m²K 0,073 W/m²K

Projekt płyty fundamentowej

Płyta fundamentowa  jest najistotniejszą warstwą nośną konstrukcji budynku. Dlatego tak ważne jest dobre zaprojektowanie i solidne wykonanie fundamentu płytowego.

Dzięki współpracy z firmą Bekaert każda płyta jest obliczona indywidualnie, według niemieckich wytycznych dla fibrobetonu z roku 2010 (DAfStb-Richtlinie Stahlfaserbeton, Marzec 2010), DIN 1045 oraz PN-EN 14889-1.

Dlaczego płyta fundamentowa tak szybko zdobywa popularność?

Płyta fundamentowa  ma wiele zalet, które powodują, że produkt ten szybko rozpowszechnia się na rynku. Ze względu na rosnące ceny energii i zwiększające się wymagania co do energooszczędności wśród tych zalet na czoło wysuwa się wysoka izolacyjność płyty fundamentowej i możliwość uniknięcia mostków termicznych. Fundamenty płytowe izolowane od spodu są coraz bardziej popularne jako idealne rozwiązanie pod dom pasywny lub energooszczędny. Nasz płyty spełniają wymogi NFOŚiGW, co umożliwia uzyskanie dotacji dla domów w standardzie NF15 i NF40.

Jesteśmy entuzjastami budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Zostało to zauważone i  docenione przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej i na początku 2014 został przyznany naszej firmie tytuł Ambasadora Budownictwa Pasywnego.